Thuốc trừ bệnh – ISO ONE 40EC – Isoprothiolane 40%w/w – chai 100ml – ADL-0095

Tên sản phẩm: ISO ONE 40EC

Dạng thuốc: Nhũ dầu (EC)

Hoạt chất: Isoprothiolane 40%w/w

Đối tượng: Đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông

Quy cách: 100 ml